01/20/20

Høringssvar vedrørende nye Busplaner 2020

Bestyrelsen i Haslund Beboer- og Grundejerforeningen har haft en god dialog med forvaltningen på Randers kommune om de nye busplaner, og har fået tilsendt et notat, der kort beskriver hvordan Haslund er betjent efter den nye trafik plan. Der vedhæftes dokumenter og links til køreplaner. Husk på, at hvis man har bemærkninger til køreplanerne, så kan de indgives som høringssvar indtil den 22. januar 2020.

Randers by K20 Randers lokalruter K20

Randers lokalruter K20

Kollektiv trafikplan 2020

Kollektiv trafikplan 2020Randers by K20