07/29/12

Fest i teltet aflyst pga. for ringe tilslutning

Vi har her nogle få dage før tilmeldingsfristen til festen i teltet d. 1/9-12 måttet tage bestik af situationen. Antallet af tilmeldte er ekstremt lavt ifht. det, der som minimum er nødvendigt for at det kan løbe rundt.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at aflyse aftenarrangementet. De få der har nået at tilmelde sig vil få tilbageført allerede indbetalte beløb til deres konto, så snart vores kasserer registrerer indbetalingen.

Venlig hilsen

Bo Mohr Andersen og resten af bestyrelsen for Haslund Beboer- og Grundejerforening